Právě se nacházíte: ČVUT / Fakulta elektrotechnická / Katedra elektrotechnologie / LDFS / Služby

Fakulta elektrotechnická

MOTTO: SCIENTIA EST POTENTIA

Flash test

 • Flash test
 • Měření izolačního odporu
 • Diagnostika závad panelů
 • Elektroluminescence
 • Odborné posudky v oblasti FVE
 • Školení a vzdělávání
 • Popis měření

  Flash test je základním měřením elektrických parametrů fotovoltaického panelu (FVP). Pomocí krátkého světelného impulzu definované délky, intenzity a spektra proměříme celou voltampérovou charakteristiku FVP. Toto měření je vhodným nástrojem pro vzájemné výkonové porovnání FVP, případně ověření pravdivosti štítkových údajů panelu.

  Měřené parametry

  Zákazník získává údaje o následujících parametrech FVP:
  • napětí naprázdno,
  • proud nakrátko,
  • napětí v bodě maximálního výkonu,
  • proud v bodě maximálního výkonu,
  • maximální výkon,
  • fill faktor,
  • účinnost článků FVP,
  • účinnost celého FVP,
  • sériový odpor FVP,
  • paralelní odpor FVP.
  Všechny změřené parametry mají přesnost definovanou výrobcem našeho flashtesteru. Laboratoř používá tester třídy AA-AA-AA, PASAN - Sun Simulator IIIc. Výsledné VA charakteristiky podrobíme, na přání zákazníka, odborné analýze a případně jsme schopni upozornit na možné vady FVP a také doporučit další testy vhodné pro diagnostiku závady.

  Další doplňkovou službou je periodické měření FVP v předem dohodnutých intervalech a predikce stárnutí FVP. V případě opakovaného měření shodného panelu v intervalu 1 roku poskytujeme výrazné slevy na toto opakované měření.

  Příklad výstupní zprávy

  Ke každému měření dodáváme podrobnou zprávu a graficky zpracovaná naměřená data. Případně i vyjádření odborného garanta. Příklad zprávy. Tuto zprávu obdrží zákazník v elektronické a tištěné formě, ve většně případů do 14 dní od data měření.

  Přehled prováděných zkoušek

  V následujícím seznamu je přehled všech zkoušek souvisejících s určením výkonu fotovoltaického modulu, které naše laboratoř provádí. Akreditované zkoušky jsou označeny modrou barvou a jejich úplný seznam naleznete zde. Mimo akreditovaných zkoušek provádíme i další měření a to vzhledem k začlenění do struktury ČVUT FEL i měření méně obvyklá a měření experimentálního charakteru. K těmto měřením jsme schopni si případně přizvat další experty ze všech oborů, kterým se ČVUT Praha věnuje.

  Název zkouškyZkušební postup
  Vizuální kontrola BSOP_06_A (ČSN EN 61215 čl. 10.1; ČSN EN 61646 čl. 10.1)
  Flash test - G= 1000 Wm2 BSOP_01_A (ČSN EN 60904-1; ČSN EN 61215 čl. 10.2, 10.6; ČSN EN 61646 čl. 10.2, 10.6)
  Flash test - G= 1000 Wm2 BSOP_02
  Flash test - G= 100 Wm2 BSOP_01_A (ČSN EN 60904-1)
  Flash test - G= 100 Wm2 BSOP_02
  Flash test - G= 200 Wm2 BSOP_01_A (ČSN EN 60904-1; ČSN EN 61215 čl. 10.2, 10.7;ČSN EN 61646 čl. 10.2, 10.7)
  Flash test - G= 200 Wm2 BSOP_02
  Flash test - G= 400 Wm2 BSOP_01_A (ČSN EN 60904-1)
  Flash test - G= 400 Wm2 BSOP_02
  Flash test - G= 700 Wm2 BSOP_01_A (ČSN EN 60904-1)
  Flash test - G= 700 Wm2 BSOP_02
  Flash test - G= 1200 Wm2 BSOP_01_A (ČSN EN 60904-1)
  Flash test - G= 1200 Wm2 BSOP_02
  Termovizní měření elektráren BSOP_43
  Měření V-A charakteristik v reálných podmínkách BSOP_44


  flash test

 • O laboratoři
 • Služby
 • Věda a výzkum
 • Akreditace
 • Kontakty
 • Pro Vás
 • Za obsah zodpovídá: LDFS
  Poslední změna: 28.9.2011