Právě se nacházíte: ČVUT / Fakulta elektrotechnická / Katedra elektrotechnologie / LDFS / Služby

Fakulta elektrotechnická

MOTTO: SCIENTIA EST POTENTIA

Diagnostika závad panelů

 • Flash test
 • Měření izolačního odporu
 • Diagnostika závad panelů
 • Elektroluminescence
 • Odborné posudky v oblasti FVE
 • Školení a vzdělávání
 • Nabízené služby - měření v laboratoři

  Na základě stále se rozrůstající databáze závad FVP, diagnostikovaných naší laboratoří, jsme schopni analyzovat a odborně posoudit nejrůznější závady FVP. Při jejich diagnostice se opíráme i o další vědecko-výzkumné týmy a skupiny na Katedře Elektrotechnologie ČVUT v Praze. Některé metody diagnostiky jsme schopni pro Vás zajistit i na úrovni spolupráce mezi ČVUT FEL a dalšími vysokými školami v ČR i ve světě.

  Vlastními silami jsme schopni zajistit diagnostiku FVP založenou na měření volt-ampérových charakteristik osvětlených i neosvětlených panelů, analýzu článků metodou LBIC a LBIV, flash test jednotlivých článků a měření parametrů neosvětlených FV článků. Ve spolupráci s našimi partnery pak nabízíme termovizní měření a testy klimatické odolnosti.

  Postup diagnostiky mimo laboratoř

  Naše laboratoř je schopna, jako doplňkovou činnost, nabídnout diagnostiku celých FV elektráren. V tomto případě se ale specializujeme pouze na závady panelů. V případě požadavků na posouzení kvality návrhu FVE, nebo závad střídačů, Vám nabídneme některou z našich partnerských firem.

  Příklad postup při diagnostice celé FVE

  1. Máte podezření na nižší výkon FVE v důsledku poškozených panelů.
  2. Váš systém dodává, dle monitoringu střídačů, odlišný výkon v jednotlivých jinak shodných sekcích elektrárny.
  3. Jako první proveďte diagnostiku FVE pomocí termovize.
  4. V případě, že objednáte měření u firmy Workswell můžete, za příplatek, požadovat přítomnost pracovníka LDFS u měření.
  5. Odborník firmy Workswell dignostikuje podezřelé FVP na základě termovizního měření.
  6. Náš pracovník provede měření VA charakteristiky podezřelého FVP pomocí analyzátoru a zdokumentuje umístění panelu v rámci FVE.
  7. V případě pochybností doporučí demontáž panelů a jejich další analýzu v LDFS (flash test, měření izolačního odporu, kontrola bypass diod).
  8. Přibližně do tří týdnů obdržíte souhrnnou zprávu - termografická měření a názor odborníka z LDFS.


  FVE Vepřek, diagnostika závad FVE

 • O laboratoři
 • Služby
 • Věda a výzkum
 • Akreditace
 • Kontakty
 • Pro Vás
 • Za obsah zodpovídá: LDFS
  Poslední změna: 28.9.2011